Péče

. Zákazník může vždy spoléhat na pomoc našich odborníků

Moderní technologie

Námi zřízený ústav Teslab Medica vyrábí moderní nástroje fyzikální medicíny

Spolupráce

Kariéra ve strukturách Vigget a franchising

Vigget - Vigget!
Obdrželi jsme certifikát Vigget v kategorii Rehabilitační zařízení.

16. září 2012 r. ve Varšavě během slavnostního večera převzalo vedení firmy z rukou programového ředitele Centrální kanceláře
státní certifikace certifikát Vigget v kategorii Rehabilitační zařízení

Události

 • zoom
  Zobrazit více fotografií ...
  Školení v Ústavu lékařské fyziky Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani

  17. září 2012 r. proběhlo školení pro obchodní oddělení Vigget. Během školení prof. dr. hab. Ryszard Krzyminiewski prezentoval metodu numerické analýzy pulzní vlny.
  Tato metoda umožňuje rané zjištění i nepatrných změn v práci srdce a celé oběhové soustavy.

 • zoom
  Zobrazit více fotografií ...
  Školení pro obchodní oddělení

  17. září 2012 r. v Brodowě proběhlo školení obhodního oddělení firmy Vigget. Na školení prezentovalo vedení firmy program Akademie zdraví Vigget. Probraly se podrobně čtyři pilíře programu ochrany zdraví.

  více ...

  Do programu bylo zařazeno vyšetření metodou numerické analýzy pulzní vlny a jiné prováděné konzultanty se zákazníky a skupiny speciálních produktů, které se objeví v nabídce Vigget ještě v letošním roce.

 • zoom
  Výlučnost pro firmu Vigget pro výzkum numerické analýzy pulzní vlny

  Management firmy Vigget podepsal s prof. dr. hab. Ryszardem Krzyminiewským, ředitelem Ústavu lékařské fyziky Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani, smlouvu týkající se provedení výzkumu numerické analýzy pulzní vlny.

  více ...

  Smlouva se týká podmínek výlučnosti využití metody a programů v oddělení přímého prodeje pro firmu Vigget. Metoda umožňuje rané zjištění i malých změn v práci srdce a celé oběhové soustavy.

 • zoom
  Zobrazit více fotografií ...
  Vigget - Vigget v kategorii Rehabilitační zařízení

  Oddělení verifikace Centrální vnitrostátní certifikační kanceláře po ověření několika set přihlášek vyznamenalo firmu Vigget jako Firmu roku 2012 v kategorii "Rehabilitační zařízení".

 • zoom
  Zobrazit více fotografií ...
  Školení pro obchodní oddělení Vigget v sídle Ústavu Teslab Medica

  Školení bylo vedeno zaměstnanci ústavu a hosty:
  - mgr. rehabilitace Małgorzata Drygas-Majka – ředitelka Oddělení léčebné rehabilitace Okresní nemocnice v Lubíně.

  více ...

  - prof. nzw. MUDr. Dariusz Kwolek – odborník na veřejné zdraví, rehabilitaci, mezinárodní odborník OSN.
  Hlavním tématem bylo využití magnetických polí s proměnným kmitočtem v rehabilitaci a diskuze o využitích přístroje RezonMed v případě terapií popsaných v návodu a odborných publikacích. Byly také představeny poslední vědecké úspěchy a výsledky dosažené v propagování myšlenky Vigget v lékařském prostředí a institucích spojených s distribucí zdravotnických prostředků .

 • zoom
  Vigget – Vývojový partner OSN.

  Vigget uplatňuje svou misi „Best for Life” je účastníkem iniciativy Generálního tajemníka OSN vyhlášené na Světovém ekonomickém fóru v Davosu v roce 2000.

  více ...

  Iniciativa spojuje mezinárodní korporace a významné firmy v jejich působení pro veřejné dobro a společně s OSN uplatňuje vývojové cíle v rámci hesla „Do well by doing good”. Tímto firma Vigget prohlášuje, že vede odpovědné obchodní praktiky a je přítomná v innovativním odvětví zdravotnických výrobků a doplňků stravy, které s prospěchem pro společnost prodává po celém Polsku. Svou misi Vigget uplatňuje zaváděním do domácí terapie zdravotnických prostředků a doplňků stravy s jedinečnou recepturou jako účinnou alternatívu k vytíženému systému zdravotnictví v Polsku s odvětvím rehabilitace, fyzikální medicíny a účinné léčby bolesti.

 • zoom
  Vigget na Fóru studentů Zdravotních věd.

  Výrobek RezonMed a distribuční firma Vigget byla předmětem referátu předneseného na Fóru studentů Zdravotních věd s názvem „Možnosti profesionálního fungování ve zdravotnických službách pro absolventy zdravotních věd v zemích Evropské unie”.

  více ...

  Přednášející – prof. nzw. MUDr. Dariusz Kwolek – prezentoval ideje výrobku RezonMed v kontextu možností působení v profesi propagátora zdraví. Upozornil na podobnou profesi, která funguje v Německu, kterou je zdravotnický poradce (Gesundheitsberater). V referátu se nastínilo spojení poradenských služeb a distribuce zdravotnického výrobku RezonMed po získání profesionálního vysokoškolského vzdělání v této oblasti (v rámci odborného nebo postgraduálního studia nebo specializovaných kurzů).

 • zoom
  RezonMed byl reprezentován na Celostátní konferenci sociální medicíny pod čestnou záštitou prezidenta Polské republiky Bronisława Komorowského.

  23. května 2012 r. Během konference organizované v rámci 100.výročí Polské společnosti sociální medicíny v tématickém panelu „Zdravotní problémy dospělé populace”.

  více ...

  V rámci referátu „Fyzikální medicína v léčbě sociálních nemocí – příklady využití” byla oficiálně prezentována činnost přístroje RezonMed v širokém terapeutickém využití. Tématický panel „Zdravotní problémy dospělé populace” moderoval a tento reférat přednesl prof. nzw. MUDr. Dariusz Kwolek, odborník na rehabilitaci a veřejné zdraví.

 • zoom
  Zobrazit více fotografií ...
  Náborové jednání.

  8. května 2012 r. byl zahájen nábor do prodejních struktur. První setkání se konala v Lodži, Gdaňsku, Poznani a ve Varšavě.

 • zoom
  Rekomendace Business Centre Club.

  7. května 2012 r. během slavnostního setkání v Paláci Lubomirských v Varšavě předal předseda Business Centre Club Marek Goliszewski managementu Vigget rekomendaci Business Centre Clubu.Doporučení potvrzuje věrohodnost a dodržování pravidel obchodní etiky, pravidel fair play a Čestného kodexu člena BCC.

  Rekomendace
 • zoom
  Zobrazit více fotografií ...
  Pomoc pro mladé sportovce.

  Vigget pomáhá mladým sportovcům. Podporujeme ping-pongový klub vedený panem Ryszardem Kamińským.

 • zoom
  Zobrazit více fotografií ...
  Hotelové prezentace Vigget.

  Od 24. do 27. února probíhaly v hotelích Polonie ve Varšavě a Qubus ve Wroclawi. Naši prezentéři představili pozvaným hostům RezonMed, který byl hosty velmi vstřícně přijat.

  více ...

  . Podle našich hostů se na trhu konečně objevil ověřený, účinný a velmi potřebný výrobek, který by se měl ocitnout v každé domácnosti.

 • zoom
  Zobrazit více fotografií ...
  Inaugurační prezentace přístroje RezonMed.

  7. února 2012 r. v Dolsku v konferenčním středisku Villa Natura se konala inaugurační prezentace nástroje RezonMed. Byla to výjimečná chvíle, protože byl zaměstnancům firmy jako prvním představen výsledek mnoha měsíců

  více ...

  společné práce managementu firmy a partnerského ústavu Teslab Medica. Management firmy také prezentoval vizi rozvoje firmy Vigget pro nejbližší rok v Polsku i v zahraničí.

 • zoom
  Zobrazit více fotografií ...
  Velký slavnostní večer lídrů polského byznysu.

  21. ledna 2012 r. se v Městském divadle ve Varšavě konal Velký slavnostní večer lídrů polského byznysu organizován Business Centre Clubem. Je to nejprestižnějśí byznysové setkání roku. Business Centre Club je klub podnikatelů a je to největší polská organizace individuálních zaměstnavatelů.

  více ...

  Členové BCC zastupují vysoké morální normy, dodržují pravidla obchodního zákoníku a působí v souladu s myšlenkou sociální odpovědnosti firem. BCC se soustřeďuje na lobbování pro vývoj polského hospodářství, zvýšení počtu pracovních míst a pomoc pro podnikatele. S členy Klubu se doposud konzultovali všichni prezidenti, premiéři a ministři Polské republiky. Velkého slavnostního večera lídrů polského byznysu se zúčastnili současní a bývalí členové managementu naši firmy jako členové BCC.


 • názor pana prof. dr. hab. Mariusze Posłuszného, odborníka na pohybovou rehabilitaci,


 • názor paní Małgorzaty Drygas-Majka, ředitelky Oddělení léčebné rehabilitace Okresní nemocnice v Lubíně,


 • názor MUDr. Witolda Kowalewského, odborníka Světové zdravotnické organizace (WHO)


 • názor paní MUDr. Izabely Borowiecké, odborníka na vnitřní nemoci