„W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”
maj – wrzesień 2014

W maju b.r. Stowarzyszenie OPUS w Jarocinie rozpoczęło realizację projektu z zakresu promocji zdrowego stylu życia pod hasłem „ W zdrowym ciele zdrowy duch”. Projekt finansowo wspierany jest przez Starostwo Powiatowe, Gminę Jarocin oraz firmę VIGGET.
Cykl spotkań skierowany jest głównie do osób po 50 roku życia i obejmuje zajęcia z zakresu promocji zdrowego stylu życia. Na wykładach i zajęciach praktycznych beneficjenci poszerzają wiedzę i umiejętności z zakresu profilaktyki chorób cywilizacyjnych, zasad zdrowego odżywiania oraz aktywności ruchowej.

W projekcie uczestniczy 15 osób. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, trwają 2h.

W tematykę projektu Stowarzyszenia OPUS doskonale wpisuje się autorski Program Ochrony Zdrowia Rodziny firmy VIGGET , sponsora projektu. Program ten szeroką edukację z zakresu zasad zdrowego odżywiania, aktywności ruchowej oraz skutecznych i bezpiecznych form leczenia.

Zajęcia prowadzone w ramach projektu „W zdrowym ciele zdrowy dych” się eg następującego harmonogramu:

SPOTKANIE I
Spotkanie zapoznawcze:
- prelekcja na temat zdrowego stylu życia
- przeprowadzenie ankiety wstępnej, kontrolującej poziom wiedzy na temat zdrowego stylu życia i chorób cywilizacyjnych
- zabawa integracyjna- zapoznanie się członków grupy, przełamywanie lodów, nawiązywanie kontaktów
- otwarta dyskusja.

SPOTKANIE II
Choroby cywilizacyjne: „Cukrzyca”
- quiz tematyczny,
- omówienie zagadnień związanych z cukrzycą, jako jedną z chorób cywilizacyjnych,
- profilaktyka,
- sposoby radzenia sobie z różnego rodzaju dolegliwościami,
- ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu sportowo – rehabilitacyjnego

SPOTKANIE III
Nordic Walking: ”Aktywność fizyczna a regulacja poziomu cukru u diabetyków”
- prezentacja multimedialna
- praktyczne podstawy techniki
- ćwiczenia i zabawy oswajające

SPOTKANIE IV
Zajęcia na krytej pływalni: ”Hydroterapia jako forma profilaktyki”
- ćwiczenia i zabawy oswajające z wodą
- gimnastyka w wodzie
- elementy pływania
omówienie korzyści wynikających z hydroterapii

SPOTKANIE V
Choroby cywilizacyjne: „Otyłość”
- quiz tematyczny,
- omówienie zagadnień związanych z otyłością, jako jedną z chorób cywilizacyjnych,
- profilaktyka,
- sposoby radzenia sobie z różnego rodzaju dolegliwościami,
- ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu sportowo – rehabilitacyjnego,

SPOTKANIE VI
Zajęcia na krytej pływalni: ”Hydroterapia w otyłości”
- ćwiczenia i zabawy oswajające z wodą
- gimnastyka w wodzie
- elementy pływania

SPOTKANIE VII
Choroby cywilizacyjne: „Choroby układu krążenia”
- quiz tematyczny,
- omówienie zagadnień związanych z chorobami układu krążenia, jako jedną z chorób cywilizacyjnych,
- profilaktyka,
- sposoby radzenia sobie z różnego rodzaju dolegliwościami,
- ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu sportowo – rehabilitacyjnego

SPOTKANIE VIII
Nordic Walking – jako profilaktyka i leczenie w chorobach układu krążenia:
- przypomnienie techniki marszu z kijami
- rozgrzewka
- część główna: marsz
- ćwiczenia rozciągające

SPOTKANIE IX
Aktywność fizyczna jako jeden z podstawowych czynników w walce z chorobami cywilizacyjnymi.:
- wyjście na kręgielnię:
rozgrzewka
omówienie zasad gry
podział na drużyny
rozgrywki

SPOTKANIE X
- zasady zdrowego odżywiania
- przykłady dań „zdrowej kuchni” – propozycje książkowe oraz z „szuflady”
- przygotowanie i degustacja jednego z wybranych dań dietetycznych
- dyskusja.

SPOTKANIE XI
Aktywność fizyczna jako jeden z podstawowych czynników w walce z chorobami cywilizacyjnymi.:
- wyjście na kręgielnię:
rozgrzewka
omówienie zasad gry
podział na drużyny
rozgrywki

SPOTKANIE XII
Podsumowanie projektu:
ankieta
zabawa przy muzyce
poczęstunek
uroczyste wręczenie dyplomów za udział w projekcie

Prelekcje wzbogacane są o testy , quizy czy krzyżówki tematyczne sprawdzające oraz poszerzające wiedzę z zakresu chorób cywilizacyjnych i profilaktyki zdrowia. Omówienie pytań czy zadań zwykle rozwija się w ciekawą, wartościową dyskusję:
Aquapark: gimnastyka w wodzie, hydroterapia:Nordic Walking, nauka prawidłowej techniki chodzenia z kijkami, ćwiczenia, przygotowanie do treningu: